Powered by Intergraph

Termeni și condiții

Acesti termeni (clauze) de utilizare au scopul de a explica obligaţiile noastre ca Furnizor de soluții/aplicații informatice și/sau servicii și obligatiile Dumneavoastră, în calitate de Client/Potenţial client.

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare înainte de a vă crea un cont Ingeea. Selectând „Accept”, „Ok”, „Continuă”, „Da”, prin accesarea şi navigarea sau prin utilizarea software-ului Ingeea în orice fel implică acceptarea în întregime a Termenilor și condițiilor de utilizare. Accesul/vizitarea acestei aplicații de către dumneavoastră  se supune Termenilor și Condițiilor de utilizare, implicând acceptul dumneavoastră  explicit fără obiecțiuni, cu privire la aceștia și reprezintă întreaga înțelegere (contractul valabil încheiat) dintre părți.

INTERGRAPH COMPUTER SERVICES SRL, denumită generic în cele ce urmează “ ICS”/”Autor”, în calitate de autor/proprietar/administrator al aplicației Ingeea își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestei aplicații, precum şi Politica de Confidențialitate și Termenii de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica Termenii și Condițiile de utilizare pe care ați agreat să le respectați.
Noi ințelegem cât de importantă este intimitatea pentru profesioniști, principalii utilizatori ai aplicației și respectăm toate reglementările legale în materie, referitoare la protecția datelor cu caracter personal, repectiv Legea nr. 677/2001 şi reglementările subsecvente. INTERGRAPH COMPUTER SERVICES SRL este inregistrată la Registratura de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 14520 din 09.06.2016.

Datele  de contact vor putea fi modificate de dumneavoastră oricând, fie prin operarea suportului tehnic oferit, fie direct, adresându-vă administratorului site-ului. Pentru orice nelămuriri sau nemulțumiri, vă rugăm să vă adresați administratorului site-ului.
Accesarea bazei de date se face numai de către persoane autorizate, în condiții de securitate asigurate prin mijloace electronice, potrivit legii.
Vă vom ţine pe dumneavoastră la curent via e-mail cu actualizările informațiilor de pe site şi cu noutățile legate de serviciile de care beneficiați, iar orice alt e-mail către dumneavoastră se face numai ca urmare a acordului dumneavoastră expres în acest sens.
Statisticile agregate ale utilizării site-ului (număr de abonați, număr de comenzi, rezultate sondaje etc.) nu permit identificarea utilizatorilor în mod individual.
Completarea de catre dumneavoastră a formularelor de pe acest site are semnificația înțelegerii și acceptării de către dumneavoastră a modalitătilor și condițiilor de utilizare și prelucrare a acestor date, așa cum sunt ele descrise în prezentele condiții de utilizare.
În fiecare pagină a site-ului care afișează un formular în care trebuie introduse date de către dumneavoastră este prezent în mod vizibil, în partea de sus a paginii, un hyperlink "Condiții de utilizare" spre aceasta pagină. Vă rugăm ca de fiecare dată să accesați această pagină, pentru a fi mereu informați despre termenii și condițiile de funcționare a site-ului/serviciului și despre politica de asigurare a protecției datelor personale.
În considerarea unei cât mai bune și uniforme interpretări a Termenilor și Condițiilor de utilizare ale aplicației, precum și a drepturilor și obligațiilor care decurg din acceptarea acestora, următorii termeni vor fi interpretați după cum urmează :

DEFINIŢII

„Acord” – înseamnă acești Termeni şi Condiții de utilizare.
„ INTERGRAPH COMPUTER SERVICES ” – este furnizorul de aplicații informatice și/sau servicii, cu sediul în Bucureşti, Str. Puţul lui Zamfir 22-24, Sector 1, Cod postal 011683, Cod fiscal RO7238906, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/3301/1995.
„Utilizator” – orice persoană juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din sectiunea Termeni şi Condiţii de utilizare.
„Potential client” –persoana juridică sau orice entitate juridicăa care îşi crează un Cont în Site-ul http://192.168.10.211/gmsc cu intenţia de a efectua o Comandă sau pentru a testa aplicaţiile Ingeea.
„Client” – persoana juridică care are sau obdumneavoastră acces la aplicaţiile înregistrate pe Site, furnizate de catre ICS, în vederea utilizarii acestora în baza unui acord de utilizare existent între ICS şi acesta şi care necesită crearea şi utilizarea unui CONT.
„Cont” – reprezinta sectiunea din Site formata dintr-o adresa de e-mail şi o parolă care permite oricarui utilizator transmiterea Comenzii şi care condumneavoastră informatii despre Client.
„Site” – reprezintă domeniul http://192.168.10.211/gmscşi subdomeniile acestuia sau orice alt site înregistrat şi operat de ICS pentru aplicaţiile sale software.
„Comanda” – înseamnă un document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Furnizor şi Client prin care Clientul transmite Furnizorului, prin intermediul Site-ului intenţia sa de a utiliza gratuit/achiziţiona licenţe. Prin finalizarea Comenzii, Utilizatorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de înregistrare, sunt corecte, complete şi adevarate la data plasării Comenzii.
„Furnizare aplicaţii informatice” – înseamnă acordarea de către ICS a accesului  Utilizatorului  la cont,  în calitate de Client/Potenţial Client prin care acesta accesează aplicaţiile software, gratuit sau contra-cost,  în baza unui abonament lunar/anual, asa cum sunt ele descrise în oferta prezentată. În baza licenţei solicitate, Clientul  poate utiliza aplicaţia informatică închiriată, prin comandă on-line, ceea ce ii conferă doar dreptul de utilizare ale acestora, în conditiile specificate în acesti Termeni şi Condiţii de utilizare, acord, fie în scris, pe cale electronică, inclusiv in cadrul Serviciului. 
„Servicii de mentenanţă” – reprezintă servicii de actualizare (update-ul) permanentă a aplicaţiei Ingeea conform modificărilor, remedierea permanentă a aplicaţiei, acces la toate funcţionalităţile acesteia.
„Servicii consultanţă” – reprezintă servicii specializate de îndrumare, recomandare şi asistenţă pentru Clienţi în vederea utilizării la parametrii optimi a aplicaţiei Ingeea. Aceste servicii pot fi oferite la cererea expresa a Clientului sau prin comanda on-line de pe site-ul www.ingeea.ro.
„Servicii Training” – reprezintă servicii de instruire a reprezentantior Clientului pentru utilizarea aplicaţiei Ingeea. Aceste servicii pot fi oferite la cererea expresa a Clientului.
„Preţ abonament” – înseamnă valoarea (excluzand orice impozite şi taxe) pe care Clientul trebuie să o platească, în conformitate cu valoarea contractată. Valoarea abonamentului reprezintă tariful pe care trebuie să îl platiţi pentru a avea acces la soluţiile informatice mentionate în site-ul www.ingeea.ro şi nu numai.
„Date” – înseamnă orice date introduse de către Client în aplicaţiile informatice sau aparţinând ICS.
„Proprietate intelectuală” – înseamnă orice marcă de comerţ, marcă de serviciu, drepturi de autor, drept moral, chiar într-un design, know-how şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, oriunde în lume, înregistrat sau nu.
„Abonament gratuit” – înseamnă dreptul de utilizare aplicatiilor software, în mod gratuit, conform specificaţiilor şi conţinutului descrise pe site-ul www.ingeea.rode către orice utilizator persoană juridică, care solicită acest lucru şi se inregistrează pe site-ul http://192.168.10.211/gmsc.
„Abonament plătit” – înseamnă dreptul de utilizare a aplicaţiilor software în sistem SaaS (Software as a Service) - CLOUD, conform specificaţiilor şi conţinutului descrise pe site-ul www.ingeea.ro în urma închirierii licenţei/elor şi plăţii unui abonament, de către orice utilizator, care solicită acest lucru şi se înregistrează pe site-ul http://192.168.10.211/gmsc.
„Contract” – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Furnizor şi Client, fară prezenţa fizică simultană a Furnizorului şi a Clientului.

DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin înregistrarea unei Comenzi, Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Furnizorul îşi derulează operaţiunile comerciale.
Notificarea primită de către utilizor, după efectuarea Comenzii are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
Acceptarea comenzii se consideră realizată la data plaţii abonamentului de către Client prin transfer bancar şi confirmarea acesteia prin e-mail.
Documentul şi informatiile puse la dispoziţie de către Furnizor pe Site vor sta la baza Contractului.

OBLIGAŢIILE ICS

ICS va acorda dreptul de a accesa şi de a folosi on-line aplicaţiile sale software, cu facilităţile disponibile fiecarui Client în parte, în functie de tipul de acces solicitat sau achiziţionat. Acest drept este non-exclusiv, netransferabil şi limitat de către prezentul acord.
Acesta este un serviciu şi orice utilizator (persoană juridică) îl poate solicita şi obţine, cu condiţia înregistrării şi creării unui cont, în condiţiile şi limitările stabilite de către ICS. Datele de acces pentru accesarea aplicaţiei/aplicaţiilor software vor fi acordate nominal, unui singur utilizator persoana juridică (nu se acordă mai multe conturi de acces gratuite în acceaşi societate).
Acesta este un serviciu contra cost, şi orice utilizator (persoana juridică) care a solicitat licenţă/e Saas, îl poate obdumneavoastră cu condiţia plaţii anticipate a abonamentului, conform specificatiilor din comanda transmisă. Accesul platit poate fi acordat nominal, unui număr nelimitat de utilizatori, acesta fiind de tip multi-firmă (acces la mai multe firme - bază de date) şi multi-utilizator (acces simultan la aplicaţie de catre mai mulţi useri. Accesul plătit nu include nici un fel de servicii conexe, altele decat cele specificate pe site, cum ar putea fi asistentţă în utilizarea aplicaţiilor software, servicii initializare firma nouă, training, mentenanţă, consultanţă, servicii de implementare sau alte servicii suplimentare.
Obligații la înregistrare
Pentru a folosi serviciile oferite de ICS, vă obligați să:

 • Furnizați date reale, exacte și complete despre dumneavoastră și societatea pe care o reprezintați, așa cum este specificat în formularul de înregistrare;
 • Actualizați, atunci când situația o cere, datele de înregistrare pentru a fi reale, exacte și complete. Dacă veți furniza informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, ICS are dreptul să suspende sau să desființeze contul dumneavoastră și să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a aplicației.

În momentul în care te înregistrezi pe http://192.168.10.211/gmsc, vi se vor cere anumite informații incluzând o adresa de e-mail validă. Pe lângă termenii și condițiile care vor fi reglementate în politica ICS, înțelegeți și acceptați faptul că Autorul poate divulga unei terțe persoane anumite informații conținute în cererea dumneavoastră de înregistrare. Autorul  nu va divulga unei terțe persoane numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul dumneavoastră  de telefon fără consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor prevăzute de lege când comunicarea acestor informații este necesară și în conformitate cu politica de confidențialitate.

Contul, parola și securitatea datelor

Sunteți răspunzător de păstrarea confidențialității asupra informațiilor și a parolei dumneavoastră. Veți fi răspunzător de utilizarea înregistrării dumneavoastră, indiferent dacă utilizarea se face cu sau fără voia dumneavoastră. Sunteți de acord să ne sesizați în legatură cu orice utilizare neautorizată a parolei și a înregistrării dumneavoastră. Sunteți de asemenea de acord să folosiți butonul de ieșire din contul dumneavoastră când doriti să părăsiți http://192.168.10.211/gmsc.
Autorul nu va fi răspunzător pentru nicio pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestei prevederi de către dumneavoastră.
Serviciul poate fi folosit doar pentru utilizarea aplicațiilor suitei Ingeea și alte operațiuni legate de acestea, în condițiile legii. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru alte documente emise sau tipărite de dumneavoastră folosind acest serviciu.
INTERGRAPH COMPUTER SERVICES SRL își rezervă dreptul de a restricționa accesul la contul tău în următoarele cazuri:

 • încercarea de fraudă sau acțiuni ilegale, de care s-a luat cunostință prin orice mijloace;
 • încercarea de fraudă sau frauda de a ocoli măsurile de securitate ale site-ul, de a sustrage informații despre alți utilizatori;
 • încercarea de fraudă sau frauda de a copia site-ul și de a-l reproduce în întregime sau în parte;
 • crearea de conturi multiple pentru aceeași persoană juridică;
 • intreprinderea de acțiuni care afectează buna funcționare a aplicației;
 • intreprinderea de alte acțiuni care pot fi considerate abuzuri.
 • intarzieri mai mari de 30 de zile calendaristice la plata facturii/facturilor aferente abonamentului respectiv. In acest sens, Clientul va fi notificat prin e-mail (la adresa specificata de acesta la inregistrarea pe site-ul www.ingeea.ro/http://192.168.10.211/gmsc).

ICS, în cazul când consideră de cuviință, vă poate bloca parola, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii ale noastre de care beneficiați, sau să scoată și să șteargă orice material din cadrul serviciilor, pentru orice motiv sau fără motiv. ICS poate de asemenea, oricând dorește și fără a dea socoteală, să întrerupă furnizarea serviciilor, sau a unei părți a lor, cu sau fără nicio notificare prealabilă.
Orice încetare a accesului dumneavoastră la serviciile INTERGRAPH COMPUTER SERVICES, conform oricărei reguli din prezentul Regulament, poate fi efectuată fără o avertizare anticipată, și luați la cunostință și sunteți de acord că Autorul poate dezactiva sau șterge imediat contul dumneavoastră din cadrul www.ingeea.ro/http://192.168.10.211/gmsc și toate informațiile în legătură cu acesta și/sau să interzică orice acces ulterior la serviciile Ingeea. Mai mult, Autorul nu va fi răspunzător față de dumneavoastră sau orice terță parte în orice mod, pentru interzicerea și/sau ștergerea contului și a accesului la serviciile puse la dispoziție prin intermediul http://192.168.10.211/gmsc.

RESPONSABILITATE

ICS nu are obligația legală de a verifica informațiile salvate sau furnizate în cadrul aplicației de către utilizatorii acestuia și nu poate fi trasă la răspundere pentru pagubele directe sau indirecte cauzate de aceste informații. Ați luat la cunoștință și sunteți de acord cu faptul că singurul responsabil pentru continuțul informațiilor salvate pe www.ingeea.ro şi pe http://192.168.10.211/gmsc și furnizate prin intermediul acestuia sunt în totalitate responsabilitatea dumneavoastră.
Orice modificări, date sau informaţii salvate sau furnizate disponibile pe toată perioada de utilizare a aplicaţiei Ingeea în regim demo, se reiniţializează automat, zilnic, la ora 00:00.
Deoarece identificarea utilizatorilor pe Internet este dificilă, ICS nu confirmă faptul că fiecare utilizator este cine se pretinde. Deoarece nu putem controla comportamentul utilizatorilor Ingeea, în eventualitatea unei dispute cu unul sau mai mulți utilizatori ICS, prin agenții, administratorii și angajații săi, este absolvit de orice răspundere sau despăgubire, directă sau indirectă, de orice fel și de orice natură, cunoscută sau necunoscută, suspectată sau nu, dezvăluită sau nu, ivită în vreun mod care are legatură cu disputele. ICS nu are obligația legală de a controla informațiile oferite de alți utilizatori, disponibile în aplicație.

Afirmați în mod expres ca ați luat la cunoștință și sunteți de acord că Autorul  nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la: nerealizare de profit, posibilități de folosire, date sau alte pagube (chiar dacă ICS a fost înainte informat de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor ICS;
 • acces neautorizat sau deteriorarea transmisiilor sau datelor tale;
 • declarații sau acțiuni a oricărei terțe părți asupra serviciilor;
 • orice altă problemă legată de serviciile ICS.

Declarați în mod expres că înțelegi și că sunteți de acord cu următoarele afirmații:

 • utilizarea serviciilor ICS se face pe propria răspundere. Serviciile sunt furnizate pe principiul “așa cum sunt” sau “așa cum sunt disponibile”;
 • INTERGRAPH COMPUTER SERVICES nu oferă nicio garanție că:
  • serviciile vor împlini toate cerințele tale;
  • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
  • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea aplicaţiei/aplicaţiilor ce fac parte din suita Ingeea și a serviciilor puse la dispoziție vor fi corecte sau de încredere;
  • orice eroare de program va fi corectată.

CONFIDENȚIALITATE

Fiecare parte recunoaște importanța informației confidențiale aparținând celeilalte părți.
Fiecare parte va păstra confidentialitatea tuturor informaţiilor confidenţiale ale celuilalt obtinuţe în legatură cu aceste clauze. Niciuna dintre părti, fără acordul prealabil scris al celeilalte, nu va divulga sau nu va face disponibilă nici o informaţie confidenţială către alte persoane, nu se va folosi de acestea în beneficiul propriu, în afara celor avute în vedere de către aceşti termeni.
Obligaţiile fiecarei părti în conformitate cu această clauză vor continua şi dupa încetarea acestor clauze. În consecință, fiecare parte va proteja astfel de informații confidențiale de la dezvăluirea către terțe părți, folosind același grad de atenție ca și pentru informațiile sale proprii.
ICS garantează pentru confidențialitatea datelor introduse de către dumneavoastră în baza de date a aplicației online, cum că nu se vor folosi acele date în niciun scop de pe urma cărora s-ar putea obține orice fel de foloase.

GENERALITĂȚI

Dacă vreo prevedere din acest capitol “Termeni și condiții” este considerată invalidă de către forurile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale “Termenilor și condițiilor”, acestea rămânând în vigoare. Acești “Termeni și condiții” constituie în întregime un acord incheiat între dumneavoastră și INTERGRAPH COMPUTER SERVICES SRL în privința utilizării aplicației Ingeea. Aceste condiții pot fi modificate de noi la anumite intervale, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor. Puteți citi cea mai recentă versiune a acestor condiții oricând, accesând această pagină.
Prezentul acord constituie unica convenție dintre dumneavoastră și ICS și reglementează folosirea de către dumneavoastră a serviciilor aplicației Ingeea, impunându-se în fața oricărui acord precedent dintre dumneavoastră și ICS. Poți de asemenea fi supus unei alte versiuni a Regulamentului care se poate aplica atunci când folosești alte servicii oferite de ICS sau ale partenerilor săi, conținut al oricărei terțe părți, sau software a oricărui terț. Regulamentul și relațiile dintre utilizatori și ICS vor fi guvernate de legile aplicabile în România.
Termenii și condițiile prezentate în această pagină și Politica de confidențialitate alcătuiesc întreg cadrul contractual de față și înțelegerea părților, în conformitate cu subiectul înțelegerii și înlocuiesc orice înțelegere, promisiune, ofertă, contract, garanție, scrisă sau orală anterioară, dacă nu este menționat altfel în mod expres.

EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

Acest site nu este ceva perpetuu. Se poate inchide oricând (chiar daca noi dorim să funcţioneze cât mai mult timp).
Dacă închiderea ar fi cauzată de motive independente de voinţa noastră, nu vom fi raspunzatori de eventualele daune pe care vi le-am pricinui. Dacă inchiderea s-ar face din vointa noastra, vă vom anunţa public.
Daca adresele dumneavoastră de e-mail sunt valide şi functionale, va vom anunţa din timp pe aceasta cale.
În nici un fel sau situaţie nu vom fi responsabili pentru nici o daună (inclusiv exonerare de raspundere pentru diminuarea profitului dumneavoastră, întreruperi de activitate şi pierderi de date) pricinuită de sau în legatură cu utilizarea site-ului sau provenite de la site, chiar dacă noi am cunoscut sau ar fi trebuit să cunoaştem posibilitatea apariţiei unor astfel de pierderi. Astfel, nu avem obligaţia sa vă înştiinţăm despre pericolele care vă pândesc.
Dacă răspunderea noastră faţă de dumneavoastră ar fi totusi angajată, atunci ea va fi proporţională şi nu va depăşi suma platită de dumneavoastră pentru a beneficia de serviciile oferite de site.
Informaţiile de pe acest site nu reprezintă consultanţă juridică. Ele nu vor fi folosite decât în scop de informare generală, nu pentru luarea unor decizii. Pentru luarea unor decizii trebuie sa apelati la profesionişti.

De asemenea, subliniem ca textul Codului muncii prezentat pe site nu are caracter oficial, şi va putea fi folosit numai în scop de informare, în nici un caz pentru luarea unei decizii, pentru care este necesară consultarea textului oficial al Codului muncii, publicat în Monitorul Oficial.

Aceste precizări au semnificaţia unei declinări de răspundere.