Powered by Intergraph

Ingeea Urban Planner

Azi, memoria instituțională din Administrația Publică este o mare provocare: informațiile nu apucă să fie actualizate și tehnologia deținută nu ține pasul cu dinamica comunității. Insularizarea informațiilor duce la blocarea accesului la informație și inconsistența acesteia la nivelul instituției.
Succesul în fața acestor provocări necesită reconsiderarea strategiei față de circulația informațiilor în instituție, astfel încât rezultatul să fie o instituție agilă care dovedește anticipare și pregătire.
Ingeea Urban Planner este o platformă online pentru gestiunea geospațială a activităților de urbanism și amenajare a teritoriului în administrația publică locală.

 

CAPABILITĂȚI de TOP

Gestiunea unitară a tuturor informațiilor referitoare la teritoriul administrat

Toate informațiile aferente domeniilor: Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, sunt gestionate unitar în Banca de Date Tehnice Urbană (BDTU).

Conținut actualizat permanent și accesibil în timp-real
• Managementul informațiilor geospațiale a documentațiilor de urbanism;
• Managementul nomenclatoarelor de artere, de adrese și de numere administrative;
• Managementul planurilor de urbanism în vigoare;
• Administrarea domeniului public și privat, pe tot ciclul de viață al acestuia;
• Planul de bază actualizat (suprapus peste planul de bază al orașului).

Fluxuri de lucru și de informații
• Tablou de bord pentru management;
• Fundamentarea regimului tehnic prin analize direct în hartă;
• Interfețe de preluare a datelor de la parteneri și de comunicare către beneficiari;
• Aplicații intuitive pentru toate nivelurile de utilizare din instituție, de la operațional și până la top
management;
• Automatizarea fluxurilor de lucru în domeniile urbanismului și amenajării teritoriului, administrarea domeniului public/privat.
Acces facil și imediat la resurse high-tech
• Platformă geospațială robustă, testată și validată pe plan mondial;
• Aplicații specializate proiectate și dezvoltate de o echipă cu peste 20 de ani de experiență în implementarea de proiecte;
• Utilizarea standardelor de modelare a bazelor de date și a standardelor tehnologice;
• Bază de date unică, la care au acces toți utilizatorii desemnați;
• Securitate prin design;
• Acces la servicii profesionale de asistență tehnică: dezvoltarea de noi analize, fluxuri de lucru și rapoarte particularizate.

Independența datelor față de tehnologia folosită
• Datele și informațiile organizației nu mai sunt captive în tehnologia folosită: standardele de model de date și de tehnologie ale sistemului implementat permit utilizarea datelor cu orice alte aplicații care respectă standardele tehnologice curente;
• Acces web - accesarea prin intermediul motoarelor de căutare utilizate pe scară largă asigură compatibilitatea cu orice dispozitiv, indiferent de performanță.
• Integrare facilă a datelor tehnice ale rețelei și a celor referitoare la lucrări cu alte sisteme informatice. necesare organizației.

Avantaje operaționale și strategice
• Creșterea calității serviciilor furnizate, concomitent cu reducerea cheltuielilor de operare și întreținere a rețelei;
• Standardizarea informațiilor și definirea fluxurilor de lucru specializate;
• Fundamentarea politicilor de dezvoltare locale, județene, regionale;
• Sustenabilitate pe termen lung;
• Managementul urbanistic complet și integrat, direct în hartă;
• Fundamentarea politicilor de dezvoltare;
• Scăderea timpilor de soluționare a cererilor și ridicarea nivelului de transparență instituțională privind activitățile administrative prin dialog în timp real;
• Standardizarea raportării lucrărilor prestate în relația cu furnizorii;
• Servicii eficiente de planificare urbană și metropolitană.

 

Economii
• Simplificarea evidenței și monitorizarea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale;
• Creșterea eficienței de colectare și de procesare a informației;
• Reducerea cheltuielilor cu dezvoltarea, întreținerea și actualizarea aplicațiilor informatice dedicate activităților de urbanism;
• Reducerea costurilor operaționale prin aducerea informației acționabile la nivelul fiecărui punct de decizie și de execuție.


Expertiză
• Beneficiezi de tehnologie de vârf și la zi pe plan mondial;
• Partajezi riscul cu parteneri: te bazezi pe competența și capabilitatea furnizorului de tehnologie pentru a asigura circuitul
informațional intra și interinstituțional.

Modulul Autorizare

În modulul Autorizare au fost grupate toate activitățile care presupun emiterea și urmărirea pe întreg ciclul de viață a documentelor de autorizare în construcții: certificatul de urbanism, autorizația de construire/ desființare, certificatul de edificare a construcției etc.

Acest modul oferă atât posibilitatea de a genera documente conform reglementărilor legale în vigoare cât și posibilitatea de a păstra relațiile logice dintre acestea. De asemenea, este posibilă asocierea lor la amplasamentul pe hartă al lucrării pentru a permite vizualizarea lucrărilor și stadiul acestora. Modulul este structurat în două submodule:

 CU: Submodul dedicat fluxurilor de lucru pentru înregistrarea cererilor și emiterea certificatelor de urbanism pe baza consultării datelor gestionate în modulul Reglementare;

 • AC: Submodul dedicat fluxurilor de lucru pentru înregistrarea cererilor și emiterea documentelor oficiale implicate în ciclul de viață a unei lucrări de construire/desființare, pe baza certificatelor de urbanism emise și a datelor gestionate în modulul Reglementare.

 

Modulul Nomenclatură

Modulul Nomenclatură a fost proiectat pentru a răspunde nevoilor specifice de gestiune spațială a informațiilor de nomenclatură stradală: denumiri artere, istoricul denumirilor, alocarea numerelor administrative, emiterea certificatelor de număr administrativ. Este structurat în două submodule: :

 • Artere: Submodul dedicat fluxurilor de lucru alocarea numelor de artere și gestiunea informațiilor urbanistice despre artere. Nomenclatorul de artere gestionează nu numai situația actuală, ci și situația istorică, astfel încât orice modificare a arterei (denumire sau geometrie) să permită identificarea și localizarea acesteia în hartă;
 • Numere administrative: Submodul dedicat fluxurilor de lucru pentru alocare numerelor administrative și emiterea certificatelor de număr administrativ, facilitând corelarea numerelor poștale cu informația generală privind localizarea și geometria.

 

Modulul pune la dispoziția utilizatorilor instrumente moderne de actualizare continuă a informațiilor prin dispozitive mobile pentru vizualizarea pe hartă a elementelor de infrastructură și colectarea atributelor descriptive funcționalități de colectare a datelor direct din teren cu echipamente de precizie (GPS), inclusiv cu pregătirea campaniei de colectare de date, funcționalități de colectare a datelor din instrumente de proiectare CAD (AutoCAD) și migrarea informațiilor pe structura standard a bazei de date.

Acest modul permite planificarea lucrărilor, urmărirea stadiului de execuție, gestiunea lucrărilor de intervenții la avarii, dispecerizare activităților operaționale de intervenție în teren.  În acest sens, sistemul asigură suport pentru echipele din tren, permițând identificarea în hartă a locației unde are loc intervenția, vizualizarea informațiilor despre infrastructura tehnică, analiza impactului și marcarea zonelor afectate de intervenție.

Totodată, aplicația poate fi configurată pentru a permite gestiunea echipelor de intervenție în teren, necesarului de utilaje, materiale, operații și stocuri pentru echipele mobile. Prin opțiunea de integrare cu aplicații de tip CRM modulul permite transmiterea de notificări prin mail sau SMS, către abonați, cu privire la întreruperile de furnizare a serviciilor, durata întreruperii, cauza întreruperii, data planificata pentru remediere.

 

Hartă Interactivă pentru Public

Asigură instrumentele colaborative necesare transparenței instituționale prin accesul publicului la orice informație privind teritoriul administrat definită ca fiind publică și/sau publicarea de informații către alte instituții conform legislației în vigoare.

Sunt oferite următoarele funcționalități de:

 • consultare informații sub formă de hărți tematice;
 • consultarea documentațiilor de urbanism în funcție de stadiu;
 • registre de autorizare după tip sau an;
 • Monumente și zone protejate
 • Parcuri, spații verzi;
 • căutare zonă de interes sau adresă și identificare detalii sub formă de hartă și fișă pentru
 • documentații de urbanism
 • documente de autorizare
 • monumente
 • localizare prin GPS și vizualizare informații din proximitate
 • acces de pe posturi de lucru de tip – calculator birou, laptop, dispozitive mobile.