Powered by Intergraph

Ingeea Roads

Despre

Ingeea Roads este o platformă online pentru gestiunea geospațială a infrastructurii de căi rutiere, a cărei utilizare îți generează:

Avantaje operaționale și strategice:

 • Controlul costurilor: comparații între costurile pretinse de constructori, evitarea de lucrări noi în zone de garanție;
 • Fundamentarea mai facilă a necesarului de lucrări și contractarea la timp a lucrărilor necesare;
 • Creșterea siguranței circulației rutiere;
 • Creșterea veniturilor prin inventarul corect al rețelelor de utilități care intersectează sau se suprapun cu rețeaua de drumuri publice.

Economii cu infrastructura informatică:

 • Reducerea cheltuielilor cu dezvoltarea, întreținerea și actualizarea aplicațiilor informatice pentru gestiunea tehnică a rețelei de drumuri publice;
 • Creșterea eficienței de colectare și de procesare a informației.

Acces la resurse:

 • Degrevarea resurselor interne către alte activități importante ale instituției;
 • Concentrarea pe principalele probleme ale instituției.

Expertiză:

 • Beneficiezi de tehnologie de vârf și la zi pe plan mondial;
 • Partajezi riscul cu parteneri: te bazezi pe competența și capabilitatea furnizorului de tehnologie pentru a asigura circuitul informațional al instituției.

Flexibilitate:

 • Poți fundamenta și gestiona mult mai ușor proiectele importante ale instituției deoarece beneficiezi de toate informațiile necesare;
 • Poți accesa facil competențe externe instituției.

 • Servicii IT online 24/7 - acces la soluția de management integrat al datelor tehnice și informațiilor operaționale
 • Mentenanță gratuită a platformei IT - actualizare gratuită a sistemului informatic în funcție de schimbările legislative și evoluția tehnologică
 • Servicii profesionale de suport tehnic - acces la servicii de tip help desk, call center, e-learning
 • Servicii de asistență tehnică - acces la analize, geo-procesări și rapoarte de specialitate, colectare de date, funcționalități personalizate
 • Acces direct la conținut actualizat permanent - valorificarea informațiilor în întreaga instituție, interoperabilitate și acces la resursele geospațiale ale altor instituții

HARTĂ INTELIGENTĂ

De ce să utilizezi o hartă obișnuită atunci când ai acces la o hartă inteligentă?!

Fiecare membru al instituției vine zilnic în contact cu multe informații importante și tot la fel de des are nevoie de informații specifice pentru a lua cele mai corecte și înțelepte decizii. Astfel, pentru un management agil și performant, este vital ca informațiile să fie culese imediat de către cel care a venit în contact cu ele, ca informațiile culese să fie prelucrate în timp-real conform procedurilor și bunelor practici ale instituției, iar deciziile adoptate să devină și ele parte din zestrea informațională a instituției.

Harta inteligentă răspunde acestor deziderate și oferă fiecărui funcționar angrenat în activitatea de gestiune a drumurilor publice răspunsuri la întrebările:

CE și unde se află?

Inventarul complet și detaliat al rețelei de drumuri și poduri, al indicatoarelor și semnalizărilor rutiere.

 • Unde, cu precizie, se află fiecare element al infrastructurii de drumuri?
 • Unde, cu precizie, sunt problemele cunoscute?
 • Cre sunt lucrările aflate în derulare? Unde, cu precizie, sunt aceste lucrări?
 • Care sunt segmentele de drum aflate în garanție? Unde, cu precizie, sunt acestea?

CUM se desfășoară activitățile?

Evidența și gestiunea tuturor activităților, planificate și neplanificate (situații speciale).

 • În ce stadiu de execuție se află fiecare dintre lucrările aflate în derulare?
 • Care sunt activitățile planificate pentru întreținerea drumurilor? Unde și pe ce distanță, cu precizie, trebuie să se desfășoare?
 • Care sunt activitățile planificate necesare pregătirii pentru sezonul de iarnă? Unde și pe ce distanță, cu precizie, trebuie să se desfășoare? Unde, cu precizie, trebuie să existe material anti-derapant?
 • Autorizarea de lucrări în proximitatea drumurilor;
 • Evaluarea eficienței și a costurilor fiecărei activități specifice gestiunii rețelei de drumuri publice;
 • Care sunt solicitările la care nu am răspuns în timp util?
 • Optimizarea activităților pe întreg ciclul de viață al rețelei, de la proiectare și până la retragere.

DE CE se întâmplă ceea ce se întâmplă?

Valorificarea tuturor informațiilor deținute despre rețeaua de drumuri pentru mai buna execuție a lucrărilor planificate și pentru mai buna anticipare și pregătire a situațiilor speciale.

 • Unde s-au întâmplat și care au fost problemele din trecut, unde estimez că se vor întâmpla probleme în viitor și de ce natură ar putea fi? Cum mă pot pregăti pentru a minimiza impactul negativ al problemelor, cum pot crește gradul de reziliență?
 • Simplificarea procedurilor în vederea contractării în timp util a serviciilor de deszăpezire;
 • Evitarea de lucrări noi demarate în zone de garanție ale lucrărilor anterioare;
 • Corelarea taxelor de la operatorii de utilități cu situația reală a rețelelor de utilități care se suprapun sau se intersectează cu rețeaua de drumuri;
 • Stabilirea de parteneriate pentru identificarea timpurie a deteriorării elementelor de infrastructură cu impact direct în siguranța circulației rutiere (de ex. cu poliția rutieră sau cu asociații civice pentru detectarea imediată a indicatoarelor lipsă sau deteriorate, a semnalizării defectuoase a lucrărilor etc).

COMPETENŢE ŞI CAPABILITĂŢI DE TOP

Competențele și capabilitățile dobândite prin utilizarea hărții inteligente Ingeea Roads asigură dinamica informațiilor și a procesării acestora astfel încât instituția devine mai agilă, iar deciziile ei mai înțelepte.

Platforma Ingeea Roads oferă:

Conținut actualizat permanent și accesibil în timp-real

 • Managementul informațiilor tehnice despre rețeaua de drumuri publice;
 • Informații de fundal actualizate (plan de bază, imagini satelitare, ortofoto);
 • Schimb de date online cu alte instituții (prin publicarea seturilor de date proprii publice sau prin accesarea datelor altor instituții).

Fluxuri de lucru și de informații

 • Aplicații intuitive pentru toate nivelurile de utilizare din instituție, de la personalul din teren și până la top management;
 • Tablou de bord pentru management;
 • Interfețe de preluare a datelor de la parteneri și de comunicare către beneficiari;
 • Module specializate pentru gestiunea avariilor, avizelor și lucrărilor;
 • Servicii web pentru interoperabilitatea cu alte instituții, inclusiv de raportare către instituții coordonatoare sau de reglementare.

Acces facil și imediat la resurse high-tech

 • Platformă geospațială robustă, testată și validată pe plan mondial;
 • Aplicații specializate proiectate și dezvoltate o echipă cu peste 20 de ani de experiență și succes în România;
 • Utilizarea standardelor de modelare a bazelor de date și a standardelor tehnologice;
 • Securitate și disponibilitate: nu trebuie să-ți faci griji despre securitatea datelor și a aplicațiilor;
 • Upgrade-uri fără probleme: nu trebuie să descarci versiuni noi de aplicații, nu trebuie să actualizezi tehnica de calcul (servere);
 • Mentenanță gratuită: actualizare gratuită în funcție de schimbările legislative și evoluția tehnologică;
 • Servicii profesionale de suport tehnic: helpdesk, call center, e-learning;
 • Acces la servicii profesionale de asistență tehnică: dezvoltarea de noi analize, fluxuri de lucru, analize și rapoarte particularizate.

Independența datelor față de tehnologia folosită

 • Datele și informațiile organizației nu mai sunt captive în tehnologia folosită: standardele de model de date și de tehnologie din Ingeea Roads permit utilizarea datelor cu orice alte aplicații care respectă standardele tehnologice curente;
 • Integrare facilă ale datelor tehnice ale rețelei și despre lucrări cu alte sisteme informatice necesare organizației.

Module

Modul CE CUM DE CE
Inventarul tehnic al infrastructurii
Model de date (obiecte) standard pentru infrastructuri (căi de comunicație rutiere, poduri, indicatoare rutiere)
Fișa tehnică obiect de infrastructură
Conectare din surse externe
Colectare offline de date (tabletă)  
Vizualizare DWG asociat (atașare)  
Import DWG  
Colectare cu dispozitive GPS specializate (TopCon, Leica, Trimble etc.)  
Planificare & Contractare & Lucrări & Garanții
Planificare buget lucrări  
Contractare  
Lucrări și garanții  
Autorizații/Avize
Autorizații/Avize  
Viabilitate
Viabilitate anuală  
Viabilitate iarnă  
Gestiune Program de Iarnă (conf. Ordin AND 525-2013)
Jurnal activitate iarnă    
Planuri operative    
Baze materiale (rapoarte stocuri)    
Buletin meto    
Recensământ Rutier
Gestiune posturi de recenzare  
Colectare date teren  
Rapoarte recenzări  
Hartă Localitate / Județ (Plan de Bază)
Vizualizare date fundal
Vizualizare modele de date ale infrastructuri
Rapoarte și analize
Centralizatoare

Raportare către alte instituții (inclusiv către instituțiile de reglementare)

 • Program de vară
 • Program de iarnă
 • Recensământul circulației, cf. specificațiilor C.A.N.D.R.
 • Avize/autorizații
 • Rapoarte specifice (viabilitate vară)
   
Analize multicriteriale  
Tablou de bord pentru management    
Administrare
Roluri și utilizatori
Nomenclatoare    
Simbologie    
Interoperabilitate
Export online    
Publicare date în catalogul LGS    
Hartă pe public
Hartă interactivă pentru public standard
Hartă interactivă pentru public particularizată