Powered by Intergraph

Ingeea Heating

Despre

Ingeea Heating este o platformă online pentru gestiunea geospațială a infrastructurii de termoficare, a cărei utilizare generează:

Avantaje operaționale și strategice:

 • Creșterea calității serviciilor furnizate, concomitent cu reducerea cheltuielilor de operare și întreținere a rețelei;
 • Reducerea numărului de incidente și a timpilor de remediere;
 • Creșterea securității muncii și a protecției mediului;
 • Mai buna fundamentare a planurilor de extindere și de modernizare.

Economii:

 • Reducerea și controlul costurilor cu dezvoltarea, întreținerea și actualizarea aplicațiilor informatice pentru gestiunea tehnică a rețelei;
 • Creșterea eficienței de colectare și de procesare a informației.

Acces la resurse:

 • Degrevarea resurselor interne către alte activități importante ale organizației;
 • Concentrarea pe principalele probleme ale organizației.

Expertiză:

 • Beneficiezi de tehnologie de vârf și la zi pe plan mondial;
 • Partajezi riscul cu parteneri: te bazezi pe competența și capabilitatea furnizorului de tehnologie pentru a asigura circuitul informațional al organizației.

Flexibilitate:

 • Poți fundamenta și gestiona mult mai ușor proiectele importante ale organizației deoarece beneficiezi de toate informațiile necesare;
 • Poți accesa facil competențe externe organizației.

 • Servicii IT online 24/7 - acces la soluția de management integrat al datelor tehnice și informațiilor operaționale privind infrastructurile de termoficare
 • Mentenanță gratuită a platformei IT - actualizare gratuită a sistemului informatic în funcție de schimbările legislative și evoluția tehnologică
 • Servicii profesionale de suport tehnic - acces la servicii de tip help desk, call center, e-learning
 • Servicii de asistență tehnică - acces la analize, geo-procesări și rapoarte de specialitate, colectare de date, funcționalități personalizate
 • Acces direct la conținut actualizat permanent - valorificarea informațiilor în întreaga instituție, interoperabilitate și acces la resursele geospațiale ale altor instituții

HARTĂ INTELIGENTĂ

De ce să utilizezi o hartă obișnuită atunci când ai acces la o hartă inteligentă?!

Fiecare membru al organizației vine zilnic în contact cu multe informații importante și tot la fel de des are nevoie de informații specifice pentru a lua cele mai corecte și înțelepte decizii.

Pentru un management performant este vital ca informațiile să fie culese imediat și direct de către cel care a venit în contact cu ele, ca informațiile culese să fie prelucrate în timp real conform procedurilor și bunelor practici ale organizației, iar deciziile adoptate să devină și ele parte din zestrea informațională a organizației.

Harta inteligentă răspunde acestor deziderate și oferă fiecărui angajat al companiei de termoficare răspunsuri la întrebările:

CE și unde se află?

 • Inventarul complet și detaliat al rețelei. Inventarul patrimoniului. Cunoașterea traseelor de rețea pentru intervenții la lucrări.
 • Unde, cu precizie, se află oricare element al infrastructurii mele?
 • Unde, cu precizie, se află beneficiarii?
 • Unde, cu precizie, sunt problemele?
 • Unde îmi sunt resursele umane și materiale?

CUM se desfășoară activitățile?

 • Evidența și dispecerizarea tuturor activităților, planificate și neplanificate (incidente).
 • Care sunt activitățile din acest moment în care sunt angrenate resursele mele?
 • Care sunt activitățile planificate pentru următoarea zi/săptămână/lună?
 • Care sunt solicitările la care nu am răspuns în timp util?
 • Evaluarea eficienței și costurilor fiecărei activități.
 • Autorizări branșamente și racorduri.
 • Optimizarea activităților pe întreg ciclul de viață al rețelei, de la proiectare și până la retragere.

DE CE se întâmplă ceea ce se întâmplă?

 • Corelarea tuturor informațiilor pentru fundamentarea deciziilor manageriale și anticiparea incidentelor.
 • Unde s-au întâmplat problemele și unde estimez că se vor întâmpla următoarele probleme? Cum pot reduce timpul de intervenție? Care este cel mai mare consumator de timp: identificarea problemei, localizarea în teren a problemei, alocarea resurselor necesare sau remedierea propriu-zisă?
 • Cum pot elimina pierderile? Cum pot optimiza costurile de operare și de mentenanță?
 • Unde să amplasez echipamentele SCADA?
 • Ce, când și cu cine trebuie să comunic pentru a preveni situațiile de criză?
 • Fundamentarea deciziilor strategice pentru modernizarea și extinderea rețelei.
 • Modelare hidraulică: ce s-ar întâmpla dacă ...?

COMPETENŢE ŞI CAPABILITĂŢI DE TOP

Competențele și capabilitățile dobândite prin utilizarea hărții inteligente Ingeea Heating asigură dinamica informațiilor și a procesării acestora astfel încât organizația devine mai dinamică, iar deciziile mai înțelepte!

Platforma Ingeea Heating oferă:

Conținut actualizat permanent și accesibil în timp-real

 • Managementul informațiilor tehnice pe întreg ciclul de viață al rețelei;
 • Informații de fundal actualizate (plan de bază, imagini satelitare, ortofoto);
 • Schimb de date online cu alte instituții (prin publicarea seturilor de date proprii publice sau prin accesarea datelor altor instituții).

Fluxuri de lucru și de informații

 • Aplicații intuitive pentru toate nivelurile de utilizare din organizație, de la echipele din teren, până la dispecerat și top management;
 • Tablou de bord pentru management;
 • Interfețe de preluare a datelor de la parteneri și de comunicare către beneficiari;
 • Module specializate pentru gestiunea avariilor, avizelor și lucrărilor;
 • Servicii web pentru interoperabilitatea cu alte instituții, inclusiv de raportare către instituții coordonatoare sau de reglementare.

Acces facil și imediat la resurse high-tech

 • Platformă geospațială robustă, testată și validată pe plan mondial;
 • Aplicații specializate proiectate și dezvoltate o echipă cu peste 20 de ani de experiență și succes în România;
 • Utilizarea standardelor de modelare a bazelor de date și a standardelor tehnologice;
 • Securitate și disponibilitate: nu trebuie să-ți faci griji despre securitatea datelor și a aplicațiilor;
 • Upgrade-uri fără probleme: nu trebuie să descarci versiuni noi de aplicații, nu trebuie să actualizezi tehnica de calcul (servere);
 • Mentenanță gratuită: actualizare gratuită în funcție de schimbările legislative și evoluția tehnologică;
 • Servicii profesionale de suport tehnic: helpdesk, call center, e-learning;
 • Acces la servicii profesionale de asistență tehnică: dezvoltarea de noi analize, fluxuri de lucru, analize și rapoarte particularizate.

Independența datelor față de tehnologia folosită

 • Datele și informațiile organizației nu mai sunt captive în tehnologia folosită: standardele de model de date și de tehnologie din Ingeea Heating permit utilizarea datelor cu orice alte aplicații care respectă standardele tehnologice curente;
 • Integrare facilă ale datelor tehnice ale rețelei și despre lucrări cu alte sisteme informatice necesare organizației.

Module

Modul CE CUM DE CE
Inventarul tehnic al infrastructurii
Model de date (obiecte) standard pentru domeniu
Model de date particularizat pentru domeniu  
Fișa tehnică obiect de infrastructură
Fișa tehnică particularizată  
Modelul logic de rețea (conectivitate – reguli de asociere)  
Conectare din surse externe
Colectare offline de date (tabletă)  
Vizualizare DWG asociat (atașare)  
Import DWG  
Colectare cu dispozitive GPS specializate (TopCon, Leica, Trimble etc.)  
Lucrări și avarii
Planificare  
Proiectare / Construcție  
Exploatare / Mentenanță  
Avarii  
Autorizații/Avize
Autorizații/Avize  
Hartă localitate (plan de bază)
Vizualizare date fundal
Vizualizare modele de date alte infrastructuri (iluminat public, apă&canal, gaz, TelCom etc)
Rapoarte și analize
Centralizatoare (căutări și filtrări)
Raportare către alte instituții (inclusiv către instituțiile de reglementare)    
Parcurgere de rețea  
Analize multicriteriale  
Tablou de bord pentru management    
Administrare
Roluri și utilizatori
Nomenclatoare    
Simbologie    
Interoperabilitate
Export online/offline    
Publicare date în catalogul LGS    
Hartă pe public
Hartă interactivă pentru public standard
Hartă interactivă pentru public particularizată