Powered by Intergraph

Ingeea Green

Despre

Administrarea spațiilor verzi reprezintă atât o obligație legală cât și o provocare pentru administrația publică locală. Parcurile sunt sufletul comunităților urbane, iar cetățenii și O.N.G.-urile au devenit actori activi extrem de interesați de evoluția și calitatea acestora.

Prin gestiunea continuă a spațiilor verzi pot fi fundamentate proiectele de investiții și pot fi atrase fonduri suplimentare la bugetul local prin programele europene.

Soluția Ingeea Green este un instrument informatic de tip registru electronic pentru gestionarea informațiilor, pe tot ciclul de viață, cu privire la elementele care constituie / contribuie la spațiile verzi dintr-un teritoriu.

Într-o singură platformă, fluxuri de lucru specializate interconectează actorii:

 • Managerii pot consulta statistici actualizate în timp real și pot monitoriza rezultatele investițiilor realizate asupra spațiilor verzi prin măsurarea indicatorilor de calitate a vieții cetățenilor sau a efectelor financiare rezultate din gestiunea acestora. De asemenea, pot fi anticipate nevoile unui mediu verde, sănătos și sustenabil pentru generațiile prezente și viitoare;
 • Personalul administrațiilor publice locale din Directiile Tehnice sau de Mediu pot administra informațiile referitoare la spațiile verzi, și inclusiv pot elibera avize de toaletare sau tăiere și pot monitoriza lucrările specifice executate de furnizori;
 • Proiectanții și arhitecții pot consulta informațiile în vederea întocmirii documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului;
 • Cetățenii sau specialiștii în domeniu pot consulta starea spațiilor verzi prin intermediul hărții interactive pentru public, beneficiind de transparența administrativă.

Ingeea Green este un instrument modern, aliniat standardelor europene, care contribuie la construirea orașului inteligent (Smart City). Cetățenii, indiferent dacă doresc să facă sport, să se relaxeze citind o carte, să găsească un loc de joacă sănătos și sigur pentru copii lor, vor avea la dispoziție o aplicație prin care vor identifica cele mai potrivite zone pentru petrecerea timpului liber.

Beneficii

 • Alinierea la normele legislative naționale și europene în vigoare:
  • Legea nr. 24/15.01.2007;
  • Legea nr. 313 / 2009;
  • Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, nr. 1466/ 17.05.2010;
  • Directiva INSPIRE.
 • Gestiunea standardizată a spațiilor verzi;
 • Interconectarea tuturor actorilor implicați în gestionarea și utilizarea spațiilor verzi;
 • Monitorizarea indicatorilor privind calitatea mediului sub forma unei hărți interactive - indicatori și indici de evaluare al spațiilor verzi, statistici pe cartiere/zone;
 • Standardizarea nomenclatoarelor (specii, categorii de zone verzi);
 • Întreținerea și generarea registrului spațiilor verzi;
 • Informarea cetățenilor prin publicarea informațiilor de interes în harta interactivă a spațiilor verzi.

Module

Modul CE CUM DE CE
INVENTARUL TEHNIC AL SPAȚIIOR VERZI
Model de date (obiecte) standard pentru spații verzi (terenuri, arbori, dotări – edilitare, construcții, locuri de joacă, fântâni, terenuri de sport)
Model de date (obiecte) particularizat pentru spații verzi (terenuri, arbori, dotări – edilitare, construcții, locuri de joacă, fântâni, terenuri de sport)    
Fișa tehnică spații verzi
Fișa tehnică particularizată  
COLECTARE DE DATE DIN SURSE EXTERNE
Colectare offline de date (tabletă)  
Vizualizare DWG asociat (atașare)  
Import DWG  
Colectare cu dispozitive GPS specializate (TopCon, Leica, Trimble etc.)  
PLANIFICARE & CONTRACTARE & LUCRĂRI & GARANȚII
Proiectare spații verzi, inclusiv recuperarea terenurilor degradate  
Contractare  
Lucrări, garanții  
Raportarea stadiului execuției de către prestatori    
AUTORIZAȚII/AVIZE
Autorizații/avize tăiere/toaletare  
RAPOARTE & ANALIZE
Centralizatoare terenuri cu destinația spații verzi
Evaluarea calității mediului - Indicatori și indici de evaluare al spațiilor verzi    
Raportare către alte instituții (inclusiv către instituțiile de reglementare naționale sau internaționale) - INSPIRE  
ADMINISTRARE
Roluri și utilizator    
Nomenclatoare
Simbologie    
INTEROPERABILITATE
Export online/offline    
Publicare date în catalogul LGS    
HARTĂ DE PUBLIC
Hartă interactivă Registrul Electronic al Spațiilor Verzi pentru public standard
Hartă interactivă Registrul Electronic al Spațiilor Verzi pentru public particularizată